Varför drömmer man?

by Gustav Qvist

Drömmar är bilder, minnen, erfarenheter som vanligtvis händer under REM delen av vår sömn. REM är när hjärnan är lika aktiv som när du är vaken men musklerna är som förlamade. Forskare säger att vi på genomsnitt drömmer totalt 7 år av våra liv. Trots det är forskare oense om varför man drömmer. Det finns dock vissa teorier som forskare har tagit fram.

Teorier: varför drömmer man?

  • Den första är den så kallade inlärningsteorin. Alltså att vi drömmer för att fortsätta öva på nya färdigheter som vi försöker lära oss.
  • Andra tror att drömmar har att göra med terapi. Det vill säga att drömmar är ett sätt för hjärnan att ta in och bearbeta allt det som vi går igenom i vaket tillstånd.
  • Den tredje teorin går tillbaka till våra förfäder. Där argumenterar man att drömmar är ett sätt för oss att bearbeta hot och lära oss hur man undgår dem.

Related Posts