LOG IN1

Pennan och Svärdet – vad vinner i längden?

by Mattias Stenström

Människan har i alla tider debatterat om vad som skulle vara starkast. Är det pennan eller svärdet som vinner i längden? Dikter och böcker har skrivits i ämnet och många timmar har ägnats åt att utreda frågan. Diskussioner har förts fram och tillbaka, och något definitivt resultat kan man väl inte säga har uppnåtts. 

Kort om Pennan och Svärdet:

MedlemskapAtt tillhöra en grupp
Din ryggsäckAtt bära på gamla erfarenheter
ErbjudandeVad du kan stöta på i en shop
FlashbackBekräftelse eller tillhörighet, eller inte

Medlemskap – Att tillhöra en grupp

Alla vill vi väl tillhöra en grupp eller ett sammanhang. Människan är ju som art ett flockdjur och det har vi alltid varit. Historiskt sett var det helt nödvändigt för din överlevnad att du tillhörde en flock, och det hårdaste straffet du kunde få var att bli utesluten ur gemenskapen. Vissa grupper får du endast tillhörighet till om du först ansöker om medlemskap. Några har även höga avgifter. 

Pennan och Svärdet har ett erbjudande till dem som vill tillhöra deras intresseklubb. Ansöka om medlemskap gör du enkelt på deras hemsida genom att logga in och ta kontakt med dem. Skulle du vilja gå ur eller avsluta ditt medlemskap gör du det lika lätt med ett knapptryck på din dator. Är du medlem i Pennan och Svärdet får du tidningen som heter just Pennan & Svärdet. Den distribueras på nätet och kan läsas om du loggar in på dator eller iPad.

Att tillhöra en grupp ger styrka till syftet, tillsammans är vi starkare och når därmed längre. Det är ett faktum som många använder sig av när de vill försöka påverka andra i någon fråga. 

Din ryggsäck – Att bära på gamla erfarenheter

Ibland kan det vara nackdel att bära på sin ryggsäck i alla sammanhang, men ofta är det en stor fördel som du kan dra nytta av. Då är det inte en militär ryggsäck som avses utan de erfarenheter som du har fått tidigare i livet. Här gäller det att använda sitt omdöme på ett klokt sätt och inte alltid dela med sig av sina erfarenheter. Särskilt inte i en ny relation. Då kan det vara klokt att avvakta lite.

I en historisk intresseförening som Pennan och Svärdet är det tveklöst en fördel om du har militär erfarenhet och kunskap. Gärna professionell erfarenhet som att du har arbetat i militären. Där samlas nämligen personer med militär erfarenhet för att bevara och föra vidare sin kunskap. Att ha tillgång till historien anses göra det lättare att forma framtiden. Man behöver ju inte göra samma misstag flera gånger ifall man lär av dem. När vi talar om krig och vad krig kan medföra är det ännu viktigare att vi lär av historien.

Erbjudande –  Vad du kan stöta på i en shop som Pennan och Svärdets

I Pennan och Svärdets shop kan du finna allt som skulle kunna rymmas i mobförrådet och lite till. I ett militärt mobförråd kan man tänka sig att man förvarar all möjlig militär utrustning, och i en shop som den Pennan och Svärdet har kan du beställa till exempel dessa produkter: 

 •  Ryggsäck
 •  Väska
 •  Vapen
 •  Ammunition
 •  Tältutrustning
 •  Klockor  
 •  Böcker  
 •  DVD
 •  Knivar 
 •  Mössa
 •  Kalsonger 
 •  Förbandslåda

Det är artiklar som naturligtvis skulle kunna vara användbara i en krigssituation, men det skulle också kunna tänkas att man i en krissituation där vi till exempel fått ett längre strömavbrott, skulle kunna ha användning av denna utrustning.

Flashback – Bekräftelse och tillhörighet, eller inte

Flashback kan ju vara som en deja vu men i dagligt tal menar man numera ett forum eller en gemenskap på nätet, där människor byter erfarenheter. Där kan man läsa om Pennan och Svärdet, om tidningen och många andra inlägg. Där kan man också läsa inlägg om just varför pennan eller svärdet skulle vara det kraftigaste vapnet. Någon hävdar att svärdets skador är övergående, såren läker med tiden, medan pennans skador kan vara helt omöjliga att reparera. 

Flashback kan för många människor bli ett forum för gemenskap och bekräftelse. Du får svar på ditt inlägg om det blir läst av människor som också bekräftar dig genom att hålla med om ditt inlägg. Men du får också vara beredd på att få mothugg. Kanske någon använder orden för att såra dig. Har du otur kan du också bli sårad för eviga tider. Då läker tiden inga sår.

Related Posts