Hur många länder finns det i världen?

by Gustav Qvist

Det finns idag 195 länder i världen som räknas som självständiga stater med egen regering och ett eget territorium. Därpå är de här 195 länder utspridda på våra sju världsdelar Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Oceanen och Antarktis med mest befolkning i Asien med över 4,5 miljarder människor och minst befolkning i Oceanen med ungefär 32 miljoner boende. Flest länder hittar vi i världsdelen Afrika som har 54 länder i sin världel.

Hur många länder finns det i världen som pratar engelska?

  • Engelskan är det mest talade språket i hela världen och 375 miljoner har det som sitt modersmål i världen.
  • Därpå kan 1,2 miljarder tala engelska i världen vilket gör det till det mest talade språket i hela världen.
  • 60 länder i världen har engelskan som sitt officiella språk i världen.
  • Däremot har enbart sex länder engelskan som sitt modersmål i världen.

Related Posts