Hur många kameler är jag värd?

by simon

En kamel känns lätt igen på utseendet tack vare sina två pucklar på ryggen. I dessa pucklar finns fett lagrat. Kamelen kan använda fettet i sina pucklar som energireserver om den behöver det.

“Hur många kameler är jag värd”

I vissa delar av världen kan du ibland höra begreppet “Hur många kameler är jag värd”. Innebörden av det här uttrycket kommer från att man faktiskt i vissa delar i världen än idag kan betala i form av kameler. Olika platser har olika kulturer och även om det låter obekant i Sverige är det vanligt förekommande på andra platser, som exempelvis Mellanöstern.

Related Posts