Hur många dog i spanska sjukan

Hur många dog i spanska sjukan?

by Mattias Stenström

I samband med covid 19-pandemin är det många som dragit paralleller med 1918 års influensapandemi, allmänt känd som spanska sjukan.

Spanska sjukan var en exceptionellt dödlig global influensapandemi orsakad av H1N1-influensa A-viruset. Men hur många dog i spanska sjukan egentligen? Och hur dödlig var pandemin jämfört med covid 19?

Varför kallar man pandemin för spanska sjukan?

Pandemin bröt ut nära slutet av första världskriget, när censuren under krigstid undertryckte dåliga nyheter i de krigsförande länderna för att upprätthålla moralen. Tidningar rapporterade dock fritt om utbrottet i neutrala Spanien, som var neutralt. Det var detta som skapade ett falskt intryck av Spanien som epicentrum och som ledde till att pandemin fick namnet “spanska sjukan”.

Hur många smittades i spanska sjukan?

Det tidigaste dokumenterade fallet av spanska sjukan ägde rum i mars 1918 i Kansas, USA. Ytterligare fall registrerade i Frankrike, Tyskland och Storbritannien i april samma år. Två år senare hade nästan en tredjedel av jordens befolkning, eller uppskattningsvis 500 miljoner människor, smittats i fyra på varandra följande vågor.

Hur många dog i spanska sjukan i världen?

Uppskattningar av antalet dödsfall i världen sträcker sig från 17 miljoner till 50 miljoner, och möjligen så högt som 100 miljoner. Detta gör det till den näst dödligaste pandemin i mänsklighetens historia efter digerdödens böldpest under åren 1346–1353.

Spanska sjukan i Sverige

I Sverige så kulminerade sjukdomen i under hösten 2018. Hårdast drabbat var de norra delarna av landet. Ungefär 2 % av de fall som diagnostiserades ledde till dödsfall. Enligt officiell statistik så dog 37 573 personer personer i Sverige av spanska sjukan, under åren 1918-1920.

Spanska sjukan vs. covid 19

Antalet smittade i covid 19 i världen beräknades i mitten av september 2022 till omkring 610 miljoner. Det är alltså en siffra som är i samma storleksordning som det antal människor som smittades av spanska sjukan.

Antalet bekräftat avlidna i covid 19 i världen är dock “endast” ca 6,5 miljoner, vilket är alltså ligger i storleksordningen en tiondel av de som dog i spanska sjukan. Den stora skillnaden kan antas bero på att det funnits helt andra möjligheter till vaccinering och andra åtgärder på 2020-talet jämfört med situationen för 100 år sedan.

Related Posts