Framtidens fiber

by simon

Nu har internet existerat i flera decennier, men utvecklingen har knappast avstannat. Tvärtom så ökar antalet användare stadigt, världen över. Ju fler som använder internet, desto större behov finns det av att utöka bandbredden. Det är nödvändigt för att hastigheten fortfarande ska hålla sig på den höga nivå som den nu är.

Numera streamar väldigt många musik, video och online-spel. Dessutom utvecklar man fler och fler tekniska prylar med olika slags smart-funktioner. Fiber bredband är förutsättningen för att utvecklingen ska fortgå i samma takt.

Större teknik- och investeringsskiften

Fiberanläggningarna är ganska hårt belastade på grund av att efterfrågan på data stadigt ökar. Det är därmed nödvändigt att vi uppgraderar infrastrukturen för fiberoptiska anläggningar. Dessutom behöver vi även utveckla bättre strategier för kabelutbyggnad.

De främsta anledningarna till detta är:

  • Lanseringen av 5G.
  • Att molnföretag installerar massiva datacenter.
  • Ökad uppkoppling av allt genom IoT.
  • Den ökande virtualiseringen.

Vanligaste bredbandsanslutningen

Tidigare var de flesta anslutningar i Sverige beroende av koppartelefonlinjer eller mobilnät för att koppla samman husen med tjänsteleverantörerna. Idag är dock fiberoptiska anslutningar den vanligaste bredbandsanslutningen. Även om fiberoptiska kablar inte används hela vägen till hemmet, så används de en betydande del av vägen.

Fiberoptiska linjer transporterar data mycket snabbare än koppartrådar, vilket möjliggör betydligt snabbare nedladdningar, mycket bättre bildkvalitet vid TV-strömning och även kortare laddnings- och bufferttider än konventionell ADSL. Tack vare detta är internethastigheterna i Sverige betydligt snabbare än tidigare.

Olika fiber

De huvudsakliga fibrerna som man använder är följande:

  • FTTC (fiber till skåpet): är en blandning av en traditionell koppartrådskabel och fiberoptisk kabel. Fiberoptiska kablar sträcker sig från din fiberleverantörs bredbandscentral till en central nära ditt hem. Den levererar i lite lägre hastigheter eftersom man också använder vanliga kopparkablar. Det håller ned kostnaden en del. Men anslutningen till internet är ändå stabil och jämn. Dock kan hastigheten variera under belastning.
  • FTTP (fiber direkt till hemmet): möjliggör bredband med hela 50-1000Mbps till privatpersoner och företag. Som namnet antyder så installerar man i detta fall rena fiberoptiska kablar hela vägen från internetleverantören till ditt hem eller din arbetsplats. FTPP erbjuder höghastighets bredbandstjänst till användare i sina hem och företag. Det är tyvärr dock fortfarande ganska kostsamt.

Vi har inte nått fiberns fulla potential

Eftersom informationen förflyttar sig i princip med ljusets hastighet genom bredbandet, så är det enda som begränsar fibern, den teknologi som levererar ljuset vilken passerar genom glastrådarna. Detta garanterar att fiber alltid kommer att ligga i framkant när det gäller internettekniken, oavsett hur snabba de framtida hastigheterna blir.

Även om det är svårt att förutse exakt när och hur hastigheterna kommer att öka så har vi fortfarande inte på lång väl börjat använda fiberns fulla potential. Trots fiberns större tillförlitlighet och datakapacitet finns det inte många, om ens några, tekniker som är framtidssäkra, så det är förstås mycket möjligt att man kommer att skapa annan teknik i framtiden. Detta ligger dock ganska långt fram i framtiden i dagsläget så som det ser ut.

Läs mer här om bredband via fiber: fiberleverantörer.se

Related Posts